Úvod » Linky

Linky 


Centrálny register spoločenských zvierat

www.crsz.sk 

Komora veterinárnych lekárov SR

www.kvlsr.sk

 

Magazín chovateľov a priateľov psov

www.dogsk.sk

 

 

Pes a mačka- odborný časopis pre chovateľov a veterinárov

www.pesamacka.com

 

 

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat

www.savlmz.org


 

Slovenská kynologická stránka

www.dog.sk

 

Slovenský Zväz psích záprahov

www.mushing.sk

 

Sloboda zvierat

www.slobodazvierat.sk


 

Štátna veterinárna a potravinová správa

www.svssr.sk

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

www.uvm.sk

 

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

www.uvplp.sk

 

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov ÚŠKVBL

uskvbl.sk

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ÚKSÚP

uksup.sk

 

VETERINA-INFO poradca pre chov psov a mačiek

www.veterina-info.cz