Úvod » Pre zákazníkov » Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamácie na chybné zásielky,  alebo nesprávne vystavené doklady prijímame telefonicky, faxom, emailom, alebo písomne, a to do 3 pracovných dní od doručenia tovaru alebo dokladu. Skryté vady reklamujte ihneď po ich zistení, reklamovaný tovar vráťte v pôvodnom stave.

Reklamácia môže byť uznaná ak boli dodržané predpísané skladovacie podmienky. Chyby zistené pri rozvozoch si môžete uplatniť ihneď u prepravcu vyžiadaním reklamačného protokolu, ktorý na mieste spolu vyplníte.

Pri reklamácií tovaru uvádzajte jeho presný názov, veľkosť balenia, počet kusov, šaržu a exspiráciu, číslo dodacieho listu, v prípade reklamácie účtovného dokladu, faktúry uveďte jej číslo a dôvod.

 

Tlačivo na stiahnutie


Reklamačný protokol