Úvod » Pre zákazníkov » Registrácia nového zákazníka

Registrácia nového zákazníka

Zákazníkom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky :

  • ste platným členom KVLSR a držiteľom platnej licencie – veterinárny lekár
  • ste držiteľom povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok – distribútor
  • máte vydané povolenie od ÚŠKVBL na prípravu a uvádzanie medikovaných krmív na trh – miešiareň kŕmnych zmesí
  • predmetom Vašej činnosti je poľnohospodárska činnosť a chov hospodárskych zvierat – poľnohospodársky podnik
  • ste chovateľom včiel a ste členom niektorej ZOSZV alebo RSVS
  • ste poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni - lekáreň
  • ste vlastníkom platného živnostenského listu s povolením činnosti maloobchod v rozsahu voľných živností alebo prevádzkujete salón pre zvieratá – petshop, salón
  • máte registrovanú chovateľskú stanicu v SKJ – profesionálny chovateľ psov a mačiek

Registráciou je podmienený nákup tovaru v našej spoločnosti, poskytnutím registračných a kontaktných údajov sa zaväzujeme tieto neposkytnúť tretím stranám, registračné a kontaktné údaje slúžia iba na internú potrebu našej spoločnosti. Pri našej spolupráci sa snažíme plne chrániť Vaše súkromie a aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme vedieť niektoré Vaše osobné údaje, ktoré chránime pred zneužitím.

 

Kontakty

Požiadavky na novú registráciu volajte, píšte na :
tel. : +42145 678 14 00
fax.: +42145 678 14 19
email: predaj@pharmacopola.sk


 doc

Registračný formulár