Úvod » Profil spoločnosti » História

História

VZNIK A SÍDLO

23.09.1992 vznikla nová spoločnosť – PHARMACOPOLA s.r.o., zameraná na zásobovanie veterinárov a poľnohospodárskych podnikov veterinárnymi liečivami, prístrojmi, imunopreparátmi, medikovanými kŕmnymi prípravkami. Prvým sídlom boli samostatné priestory v budove Štátnej veterinárnej správy na ulici SNP 612/120 v Žiari nad Hronom, neskôr rastom spoločnosti vznikali potreby nových priestorov na Sládkovičovej ulici 8 až na súčasné sídlo – Svätokrížske námestie 11 v Žiari nad Hronom, kde dodnes sídli naša administratíva. Naše logistické služby zabezpečujeme z logistického centra na Priemyselnej ulici č 941.

VÝVOJ

Kontakty na dodávateľské firmy, sieť zákazníkov a technické vybavenie spoločnosti sa rýchlo rozvíjalo. Rozširovanie sortimentu umožňoval nástup zahraničných farmaceutických firiem, ktoré popri tuzemských výrobcoch zaujímali popredné dodávateľské pozície. Odberateľská databáza expandovala. Už v roku 1996 bolo pre lepšie služby zákazníkom k dispozícii 6 zastupiteľských stredísk: v Trnave, Stupave, Veľkom Krtíši, Michalovciach, Leviciach a Brezne. Na jar 1997 pribudlo stredisko Prešov. Pre potreby lepších a rýchlejších služieb vznikli ešte ďalšie strediská vo Zvolene, Dunajskej Strede, Lučenci a Galante.

Rozvojom trhu, technického vybavenia v oblasti dopravy, skladových a IT technológií a hlavne dôraz na hospodárnosť dal podnet k vytváraniu pozícií obchodných zástupcov, ktorí postupne nahrádzali čoraz menej efektívne zastupiteľské strediská, ktoré postupne zanikli. Celá obchodná činnosť sa začala realizovať cez centrálny sklad v Žiari nad Hronom a stredisko Prešov. Rozvoj zaznamenal aj predmet činnosti spoločnosti. K veľkodistribúcii veterinárnych liečiv, veterinárnych prípravkov, prístrojov, skladovaniu a doprave pribudol aj predaj a distribúcia krmív Royal Canin, podpísaním exkluzívnej zmluvy o výhradnom zastúpení v novembri 2001.

Vstupom Slovenska do EHS sa Pharmacopola dostala na prah novej éry obchodnej politiky. Vznikol pre nás nový priestor v rámci nákupnej politiky. Tento priestor sme sa rozhodli plne využiť a začali sme s postupnou reštrukturalizáciou, najmä však s rozširovaním portfólia spoločnosti. Pri výbere sa intenzívne zaoberáme najmodernejšími trendmi v oblasti veterinárnej medicíny, kŕmenia malých zvierat a sortimentu chovateľských potrieb. Z mora všemožných produktov sa zákazníkom snažíme ponúknuť len to najlepšie.

Roky činnosti spoločnosti sa rovnajú rokom skúseností, stability, neustáleho zlepšovania a rozširovania služieb, investícií do kvality a práce ľudí, ktorí stáli pri jej zrode, ale aj tých, ktorí postupne pridávali ruky k dielu.