Úvod » Kontakty » Oddelenia

Oddelenia

Zákaznícky servis
(kontakt pre odberateľov):

Vedúca oddelenia: Zuzana Schubertová
email: predaj@pharmacopola.sk
telefón: 045/ 678 14 00

Nákupné oddelenie
(kontakt pre dodávateľov):

Vedúca oddelenia: MVDr. Miriam Kunová
email: nakup@pharmacopola.sk
telefón: 045/ 678 14 20

Doprava:

Vedúci oddelenia: Branislav Kosorínsky
email: doprava@pharmacopola.sk
telefón: 045/678 14 90

Ekonomické oddelenie:

Vedúca oddelenia: Ing. Ľudmila Korgová
email: ekonomika@pharmacopola.sk
telefón: 045/ 678 14 50

IT oddelenie:

Vedúci oddelenia: Mgr. Miroslav Olajec
email: it@pharmacopola.sk
telefón: 045/678 14 70

Sklad

Vedúci oddelenia: Ladislav Balogh
email: sklad@pharmacopola.sk
telefón: 045/678 14 61

Správa budov:

Vedúci oddelenia: MVDr. Milan Greguš
email: sprava.budov@pharmacopola.sk
telefón: 045/ 678 14 34