Tešíme sa na všetkých, ktorí si nájdu chvíľku a zastavia sa za nami v stánku na ktoromkoľvek z týchto podujatí. Osobné stretnutia s Vami sú veľmi inšpiratívne a zaujímajú nás Vaše názory a postrehy.