Po náročnej pandémii môžeme s potešením konštatovať, že obdobie odborných veterinárnych seminárov a kongresov je konečne tu.

Jarnú sezónu na rok 2022 otvorili hneď tri regionálne semináre KVL SR, a to v Nitre, Vígľaši a Košiciach. Súčasťou všetkých troch bola aj naša spoločnosť PHARMACOPOLA a sme radi, že „veterinárna rodina“ bola po dlhšej pauze opäť pokope.

 

Bolo evidentné, že hromadné stretávanie sa chýbalo viacerým z nás, pretože účasť na všetkých troch seminároch, v termíne 30.marec-1. apríl 2022, bola vysoká. Určite však k tomu prispeli aj prednášky na vysokej úrovni, ktoré obohatili každého z nás.