Aj za rok 2020 nám bola udelená PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI, z čoho sa nesmierne tešíme.

Na základe tohto hodnotenia bola podniku udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú v roku 2020 získalo z 10.633 dodávateľov verejných obstarávaní 27,9% vysoko hodnotených podnikov.

 

Získali sme PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI za rok 2018 od NIS SR.

Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú doposiaľ v roku 2018 získalo z 11.381 dodávateľov verejných obstarávaní 17,17% vysoko hodnotených podnikov.