PHARMACOPOLA s.r.o. bola vyhodnotená, ako STABILNÝ PODNIK so zahraničným vlastníkom s dlhšou ako 25 ročnou tradíciou za rok 2018.

Na základe výsledku hodnotenia bol v hodnotiacom a informačnom systéme SIMS® podniku súčasne pridelený titul: STABILNÝ PODNIK 2018″

Z celkového počtu 3 117 podnikov, ktoré vznikli pred rokom 1993 so zahraničným vlastníkom je v súčasnosti aktívnych len 999 a kritériá hodnotiaceho modelu spĺňa len 491.