Sme vždy o krok napred!

Polovica marca patrila aj organizácii stomatologického kurzu drobných cicavcov, kde sa tím PHARMACOPOLY  a aj odborní prednášajúci presunuli do Ivanky pri Dunaji. Máme tak za sebou veľmi úspešný druhý workshop zo vzdelávacieho programu O krok napred s PHARMACOPOLOU.

Stomatologického kurzu sa zúčastnilo až 18 veterinárov, ktorých celkové teoretické prednášky a aj praktická časť nadchla.
Prvý deň workshopu bol venovaný RTG vyšetreniu – extraorálne/intraorálne, lokálnej anestézii a základným informáciám o stomatologickom vybavení, postupoch pri vyšetrení ústnej dutiny drobných cicavcov. Druhý deň bola téma zameraná na korekcie a extrakcie rezákov a premolárov či už v teórií alebo praxi.

V praktických častiach si nadobudnuté teoretické informácie účastníci vyskúšali na figurantoch- morčatách a králikoch.

Odbornosť

Účastníkom boli k dispozícií stomatologické inštrumenty a prístroje od spoločnosti  iM3, s ktorými mali možnosť pracovať počas celého dvojdňového kurzu. Prednášajúci doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM a MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. boli v tejto téme maximálne fundovanými odborníkmi, nakoľko majú svoju kliniku v Brne, ktorá je špecializovaná na medicínu a chirurgiu drobných cicavcov. V rámci SR a ČR ide o jedinú špecializovanú kliniku zameranú iba na drobné cicavce.

Aj počas prestávok či priestoru určeného na otázky bolo v Ivanke pri Dunaji poriadne rušno a záujem prítomných veterinárov bol skutočne veľký.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, nášmu tímu PHARMACOPOLA za kvalitnú organizáciu a tešíme sa na vás pri ďalšom zaujímavom workshope.

Mohlo by vás zaujímať