Kontakt

Potrebujete pomôct? Neváhajte nás kontaktovať

Roman Minárik

Backoffice špecialista a starostlivosť o chovateľov a inštitúcie

+421 907 801 103

Ing. Miloš Mihál

Manažér pre kľúčových zákazníkov

+421 915 840 248

Mgr. Ing. Katarína Fejerčák Stašková

+421 907 801 124

Bc. Jana Kvašňáková

+421 901 795 966