Pre médiá

„Dizajn je tichým ambasádorom našej spoločnosti.“
Zakladáme si na správnom používaní dizajn manuálu a loga PHARMACOPOLY s.r.o.

Logo na stiahnutie

Formáty png, jpg, svg, ai, pdf