Stomatológia napreduje

Sobota na kongrese Nová Veterinária patrila aj nášmu stomatologickému workshopu, ktorý sme organizovali za účasti lektorov MVDr. Nory Líškovej a MVDr. Tibora Braunera.

V pútavej teoretickej časti sa lektori venovali anatómii zubov, fraktúram a extrakciám u psov a mačiek, kde v názorných ukážkach vznikli viaceré zaujímavé diskusie s prítomnými veterinármi, ktorí sa zúčastnili workshopu.

Praktická časť už patrila, aj za účasti a pomoci našej produktovej manažérky pre prístroje MVDr. Lucie Šuľákovej, diagnostike zlomeniny zubov pomocou intraorálneho RTG, kde si neskôr školiaci precvičili reálne extrakcie pomocou manuálnych nástrojov, zubnej jednotky iM3 a VET-TOME. Účasť na iM3 stomatologickom worskshope dokazuje, že o stomatológiu zvierat v praxi sa zaujíma čoraz viac veterinárov a majú snahu svoje ordinácie dopĺňať prístrojovým vybavením, ktoré ich prácu zefektívnia a uľahčia.

Mohlo by vás zaujímať