Zorganizovali sme seminár Alleva Care

Pri príležitosti uvedenia nových ultraprémiových veterinárnych diét Alleva Care od spoločnosti Diusapet sme ako organizátor pozvali posledný marcový deň našich klientov na špeciálny seminár v krásnom prostredí Táľov, v hoteli Partizán. Hlavnou témou boli už spomenuté veterinárne diéty, ktoré majú inovatívnu receptúru založenú na funkčnosti a komplexnosti podľa holistického prístupu. Nášho seminára sa zúčastnilo až 35 veterinárnych lekárov, kde im bol k dispozícii aj obchodný tím spoločnosti PHARMACOPOLA.

Pútavé témy a diskusie

Hlavné prednášky mal v réžii veterinárny lekár Marco Cavazzoni, DVM, MCSc, GPCert(SAN),  ktorý je výkonným riaditeľom spoločnosti Diusapet Srl a zároveň je aj riaditeľom vedy a výskumu Diusa SA. Marco je, okrem iného, aj tvorcom všetkých receptúr produktov Alleva. Pôsobí na Univerzite v Miláne a Bologni a vo svojom odvetví je uznávaným odborníkom pre výživu malých zvierat.

Jeho prednáška bola počas seminára veľmi zaujímavá, energická a motivujúca. Zúčastnení veterinárni lekári hodnotili veľmi pozitívne nový pohľad a prístup k nutričnému riešeniu zdravotných problémov u psov a mačiek.

Simultánny preklad bol zabezpečený pánom doktorom MVDr. Radkom Kašparom, ktorý s jeho príjemným hlasom a profesionálnym prekladom zabezpečil bezproblémové vychutnanie si prednášok. „Seminár sa niesol v duchu priateľskej atmosféry a pozitívneho záujmu o danú problematiku, čomu nasvedčovala aj bohatá diskusia a dlhšie posedenie pri skvelom občerstvení na konci prednášok,“ prezradila nám za celý obchodný tím PHARMACOPOLY MVDR. Lucia Repová.

Mohlo by vás zaujímať