Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

Vyplnením reklamačného protokolu online urýchlite vybavenie svojej reklamácie.

  Údaje o Kupujúcom

  Zodpovedná osoba za zákazníka

  Počet reklamácií

  Údaje o reklamovanom tovare č. 1

  Prílohy k reklamácii

  (max. veľkosť: 5 MB, povolené typy súborov: pdf, png, jpg, jpeg)

  Údaje o reklamovanom tovare č. 2

  Prílohy k reklamácii

  (max. veľkosť: 5 MB, povolené typy súborov: pdf, png, jpg, jpeg)

  Údaje o reklamovanom tovare č. 3

  Prílohy k reklamácii

  (max. veľkosť: 5 MB, povolené typy súborov: pdf, png, jpg, jpeg)

  Čestné prehlásenie (v prípade reklamácie tovaru, ktorý je skladovaný a prepravovaný v chladničke)