Staňte sa partnerom

Vyberte zaradenie

Veterinár

Petshop

Chovateľ spoločenských zvierat

Distribútor

Lekáreň

Chovateľ hospodárskych zvierat

Klub chovateľov psov pod SKJ

Registračný formulár

  Základné informácie

  Bankové spojenie

  Kontaktná osoba

  Doprava

  Dodacie údaje

  Otváracie dni a hodiny

  K registračnému formuláru prosím priložte:
  1. Kópiu živnostenského listu alebo kópiu výpisu z ORSR

  (max. veľkosť: 5 MB, povolené typy súborov: pdf, png, jpg, jpeg)

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely fakturácie

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely účtovnej evidencie

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely marketingu

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely zasielania reklamných informácií

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely vernostných a odmeňovacích systémov

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely vzdelávacích podujatí a konferencií

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely plánovania a realizácie nákupu a predaja

  Potrebujete pomoc?

  Kontaktujte nás

  045 / 678 14 00
  predaj@pharmacopola.sk