Staňte sa partnerom

Vyberte zaradenie

Veterinár

Petshop

Chovateľ spoločenských zvierat

Distribútor

Lekáreň

Chovateľ hospodárskych zvierat

Klub chovateľov psov pod SKJ

Registračný formulár

  Typ praxe

  Základné informácie

  Bankové spojenie

  Kontaktná osoba

  Doprava

  Dodacie údaje

  Otváracie dni a hodiny

  Povolenie OPL

  Prosím, nahrajte:

  Povolenie z Ministerstva zdravotníctva SR na OPL (omamné a psychotropné látky)

  (max. veľkosť: 5 MB, povolené typy súborov: pdf, png, jpg, jpeg)

  Poverenie vydávať pasy spoločenských zvierat

  Prosím, nahrajte:

  Poverenie zo ŠVPS SR na vydávanie pasov spoločenských zvierat

  (max. veľkosť: 5 MB, povolené typy súborov: pdf, png, jpg, jpeg)

  K registračnému formuláru prosím priložte:
  1. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra

  2. Potvrdenie o pridelení IČO a DIČ, osvedčenie o registrácii pre DPH

  3. Osvedčenie z Komory veterinárnych lekárov SR

  (max. veľkosť: 5 MB, povolené typy súborov: pdf, png, jpg, jpeg)

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely fakturácie

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely účtovnej evidencie

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely marketingu

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely zasielania reklamných informácií

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely vernostných a odmeňovacích systémov

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely vzdelávacích podujatí a konferencií

  Súhlasím so spracovaním poskytnutých údajov pre účely plánovania a realizácie nákupu a predaja

  Potrebujete pomoc?

  Kontaktujte nás

  045 / 678 14 00
  predaj@pharmacopola.sk