Úvod

Úvod

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je veľkodistribúcia:

 • veterinárnych liečiv, veterinárnych prípravkov a biopreparátov
 • humánnych liečiv veterinárnym lekárom, ktorí sú držitelia osvedčenia na poskytovanie odborných veterinárnych služieb a činností
 • veterinárneho zdravotníckeho materiálu, prístrojov a pomôcok
 • krmív a veterinárních diét pre psov a mačky a ostatné domáce zvierata
 • chovatelských potrieb

Ponúkame Vám:

 • informácie o liečivách a službách potenciálnym zákazníkom
 • konkrétny návrh liečiv, prípravkov alebo služieb
 • dodanie objednávok zákazníkovi v čase a mieste podľa jeho potrieb
 • návrh cien s ohľadom na náklady, konkurenciu a možnosti zákazníka
 • poskytovanie predajného servisu a ďalších popredajných služieb prostredníctvom vyškolených marketingových pracovníkov
 • on-line aplikáciu Zákaznícka zóna
 • B2B